1. OPĆE ODREDBE

OPG "Ivana Prah", (u daljnjem tekstu: Mendula Prirodna Kozmetika) je vlasnik i osnivač brenda Mendula Prirodna Kozmetika. OPG "Ivana Prah" je vlasnik internetske stranice www.mendulakozmetika.eu (u daljnjem tekstu: stranice).

Uvjetima korištenja regulira se korištenje usluga i sadržaja stranice.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike stranice, te korištenjem stranice korisnici pristaju na navedene uvjete i pravila.

Svi materijali i fotografije dostupne na stranici intelektualno su vlasništvo OPG "Ivana Prah", te se mogu koristiti jedino uz pismeno odobrenje vlasnika.

U slučaju održavanja ili vanjskih okolnosti, moguće je da pristup stranici bude nemoguć.

2. KUPAC

Kupac je fizička ili pravna osoba koja se obveže na kupnju putem stranice.

Kupac je obavezan unijeti točne podatke prilikom registracije i narudžbe.

Kupac mora imati poslovnu sposobnost.

3. PRODAJA I PROIZVODI

Cijena je jasno istaknuta i predstavlja maloprodajnu cijenu, bez uračunatog PDV-a, izraženu u kunama.

OPG "Ivana Prah" nije u sustavu PDV-a. PDV nije obračunat temeljem čl. 90, st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

Više informacina o Posebnom postupku oporezivanja za male porezne obveznike potražite ovdje.

Minimalni iznos pojedinačne narudžbe nije određen.

Popust je jasno naznačen, te sadrži cijenu prije popusta i cijenu za vrijeme popusta. Kupon omogućuje kupnju s popustom ili drugim pogodnostima vlasnicima sigurnosnog koda. Kod se može dobiti kao nagrada za prethodnu kupnju, te kao promotivni kod.

Sastav proizvoda naveden u detaljima proizvoda odgovara u stvarnosti i cijelosti sastavu proizvoda koji se prodaje.

U slučaju da zbog većeg broja narudžbi stanje proizvoda na skladištu nije dobro zavedeno, postoji mogućnost da isti nakon obrade narudžbe ne bude dostupan. U tom slučaju obavijestit ćemo kupca o manjku, o roku u kojem će biti raspoloživ, te ponuditi izbor odustajanja od kupnje, čekanja do raspoloživosti proizvoda ili zamjene proizvoda raspoloživim proizvodom.

4. UPLATA

Kupac bira ponuđene proizvode koji se pohranjuju u košaricu i u svakom trenutku jasno je istaknut trenutni iznos narudžbe, te je omogućeno dodavanje i oduzimanje pojedinih artikala i količina.

Kada kupac završi s biranjem proizvoda, nastavlja prema naručivanju.

Kupac plaća narudžbu općom uplatnicom/ internet bankarstvom.

Uplata se evidentira manualno, nakon vidljive uplate na žiro računu vlasnice OPG-a Ivane Prah (Mendula Prirodna Kozmetika), najmanje jednom dnevno svaki radni dan. Kupac je obavezan navesti broj narudžbe u pozivu na broj kako bi se uplata valjano evidentirala. Evidencija o uplati vidljiva je kupcu u detaljima korisničkog računa, te putem e-mail obavijesti.

U slučaju krive uplate iznosa, Mendula Prirodna Kozmetika se obvezuje izvršiti povrat viška uplaćenog novca na račun platitelja.

5. ISPORUKA

Mendula isporuku vrši putem Hrvatske pošte. Isporuka se vrši na području Republike Hrvatske i zemalja čitavog svijeta.

U području prve zone (veći gradovi i mjesta) rok za isporuku je 24 h, a u drugoj zoni 48h (otoci).

Mendula narudžbe predaje na isporuku u roku od 3 radna dana nakon evidentirane uplate na račun.

U slučaju da zbog većeg broja narudžbi stanje proizvoda na skladištu nije dobro zavedeno, postoji mogućnost da isti nakon obrade narudžbe ne bude dostupan. U tom slučaju obavijestit ćemo kupca o manjku, o roku u kojem će biti raspoloživ, te ponuditi izbor odustajanja od kupnje, čekanja do raspoloživosti proizvoda, ili zamjene proizvoda raspoloživim proizvodom.

Dostava se naplaćuje prema ukupnoj gramaži kupljenih proizvoda. Detaljnije informacije potražite u tablici: Troškovi dostave

Ako se narudžba nakon slanja vrati natrag, kupac je obavezan uplatiti iznos poštarine za ponovno slanje, čak i ako je prethodno imao pravo na besplatnu poštarinu obzirom na visinu narudžbe.

6. REKLAMACIJE I POVRAT

OPG "Ivana Prah" (Mendula Prirodna Kozmetika, u daljnjem tekstu: Mendula) obvezuje se na pravilan i siguran način spakirati proizvode koje šalje kako bi se izbjegla oštećenja prilikom dostave.

Ako primijetite oštećenje paketa, niste ga obavezni preuzeti.

Mendula je odgovorna za materijalni nedostatak stvari koje prodaje na svojim stranicama u skladu s pozitivnim propisima Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske, a posebno  članaka 400. - 422. ovog Zakona.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefonskim putem ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu ovog teksta.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od vas zaprimili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata uplaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove s obzirom na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag. Troškove povrata robe snosimo sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici (ispod ovog teksta) možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail info@mendulakozmetika.eu.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju da imate dodatnih pitanja, kontaktirati nas možete i telefonski na +385917200132 (Ivana Prah) ili putem kontakt obrasca (rubrika: Kontaktirajte nas).

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača:

2. Prima: Ivana Prah, J. J. Strossmayera 25, 51500 Krk, Hrvatska, tel.: +385917200132

3. Ja, __________________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe ___________________, primljene dana _______________ .

- potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

- datum. 

7. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Informacije o sastojcima, medicinskim dijagnozama, lijekovima i drugim proizvodima su bazične. One se ovdje nalaze isključivo iz informativnih i edukativnih razloga i ne uključuju sve potrebne mjere predostrožnosti za navedene proizvode, kao ni njihov način djelovanja, moguće interakcije niti posljedice njihova korištenja. Ove informacije NISU medicinski savjeti. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost o tome na koji ćete način koristiti informacije o proizvodima, njihovom korištenju i djelovanju.

Opisi proizvoda nisu medicinski savjeti, kao ni savjeti za postavljanje dijagnoze ili terapije za vaše probleme. Publikacije i sadržaj koji se nalazi na Stranicama ili bilo koji njihov dio ne može se smatrati dovoljnim temeljem za donošenje medicinskih, osobnih, financijskih ili poslovnih odluka. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta kupnje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

Potvrdom narudžbe Kupac potvrđuje da je pročitao Uvjete poslovanja, da se s njima slaže te da oni čine sastavni dio Ugovora o kupnji.